Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  September 2017

September 25–October 1

DÁNYẸ̀L 4-6

September 25–October 1
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 67 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • É Kọọ̀ Ò Gé Fã Gé Jìhóvà Lee-lee?”: (10 mínìt)

  • Dán 6:​7-10​—Dányẹ̀l beè tení bá àà zil bã́ boo béè ge olòó fã̀ Jìhóvà (w10 11/15 6 ¶16; w06 11/1 24 ¶12)

  • Dán 6:1620​—Méné Dáriọ̀s beè nvèè kpíi ló kàà lé gbaa ló ea di zẹ̀ẹ̀ Dányẹ̀l nè Jìhóvà (w03 9/15 15 ¶2)

  • Dán 6:22, 23​—Jìhóvà beè tãanè dee bá Dányẹ̀l boo béè a fã̀ e bè náa kpọgà (w10 2/15 18 ¶15)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Dán 4:10, 11, 20-22​—Éé ní e pọ̀b gàlà té ea beè di mm̀ gyáálá Nèbúkádnezzà a doà báẹ́? (w07 9/1 18 ¶5)

  • Dán 5:​1729​—Éé ní ea náa vaá Dányẹ̀l náa beè zẹ́ẹ́ zìgà ge tú dõ̀ònù ea aa bá Méné Bẹ̀lshézzàr sõò tṍó téní à gbóó zìgà ge tùe? (w88 10/1 30 ¶3-5; dp 109 ¶22)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí ni nóòmà ni kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà dõona kà gbò lé lé nu ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní eo monì ẽ?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Dán 4:​29-37

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) kk

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) kk​—Ba beè nè kpá gè kolmá není mm̀ túá deè ge iná ló nen. Zoge bé eé láá òòa kẽ gé kãa nen naa.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) bh 120 ¶16​—Siè kpóó ló nen eo ólò noomàe nu kọ á bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo gbẹá kèbá nàà uú boo ea aa bá nen ea dú ba tọ.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 139

 • Noòmà Va Kọ Bàá Olòó Sí Tóm Nè Jìhóvà”: (15 mínìt) Loa sọ́l. Tṍó eo ni náa vó lọ̀l, bìlà vaá ò ló sọ́l boo vídiò ea zógè neǹ kọ̀ kpẹ̀a ea ní téní bá gã́bug nu ea gé zọ nen ea ã́àa kọ́ kpẹ̀a siá tóm.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 18 togó ¶9-20, ńkpó ea di boo 200-201 náásĩ́, tení boo ńkpó ea di boo 199 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 73 nè Tã̀àgãló