Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  September 2017

September 18-24

DÁNYẸ̀L 1-3

September 18-24
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 131 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Ge Bọ́ló Dẹ̀lẹ̀ Nyíé Boo Nè Jìhóvà Ólò Màn Lé Kpẽ́”: (10 min.)

  • [Bìlà vídiò ea Téní Ló Kpá Dányẹ̀l Tẹlẹ Bàlà Kẽ.]

  • Dán 3:16-20​—Pá kóò Dányẹ̀l beè emá agẹbá tã́gĩ̀ bá ge kọọ̀ bàá gá bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo nè Jìhóvà (w15 7/15 25 ¶15-16)

  • Dán 3:26-29​—Ba bọ́ọ̀ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo beè màn lèèlà nè Jìhóvà vaá à màn tã́áná dee bá nèà baala (w13 1/15 10 ¶13)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Dán 1:58​—Éé ní ea náa vaá Dányẹ̀l nè taà kà pá a kóò à nvèè kùbma ló kọọ̀ ge dé gyã́á ea aa bá ménéá é kyọgàlàẹ̀ vaẹ́? (it-2 382)

  • Dán 2:44​—Éé ní ea náa vaá Boǹ Méné Bàrì é kyọsĩ́ bẹbẹ̀l gbò nen e bà di boo kunukẽ̀í e bà tú ńneǹ té dòòmà báí é? (w12 6/15 17, ńkpó; w01 10/15 6 ¶4)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí ni nóòmà ni kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà dõona kà gbò lé lé nu ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní eo monì ẽ?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Dán 2:​31-43

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Àìz. 40:22​—Noòmà Ẹẹ Kà Kà Belá​—Tení ló bel ea é náa kọ ó láá kpáá òòa kẽ gé kãá ẽ.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Róm̀ 15:4​—Noòmà Ẹẹ Kà Kà Belá​—Nèe JW.ORG kóntát káàd.

 • Lòbèl: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) w17.02 29-30​—Togó Bel: É Kọọ̀ Jìhóvà Ólò Gbẹẹ́ Sĩ́ Ẹ̀b Íb Tã̀àgã̀ E Beele É Láá Emá Vaá Gbóó Sà Níí Ea É Élaí Sĩ́?

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST