Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  September 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | ÈZÍKIẸ̀L 46-48

Gbò Tã́áná Dee Bá E Pá Ízràẹ̀l E Bàé Oòmà Vá Kẽ Kilma Boo Ba Kunukẽ̀a É Dé Kpéè Ló

Gbò Tã́áná Dee Bá E Pá Ízràẹ̀l E Bàé Oòmà Vá Kẽ Kilma Boo Ba Kunukẽ̀a É Dé Kpéè Ló

Mòà nù dẽe e Èzíkiẹ̀l beè mòà ea kil ló tọọ̀ káíá beè siè kpóó ló pá Ízràẹ̀l e ba beè di kèbá síí siiá vaá kpáá nvèè kà mm̀ kọ́ọ̀ bùlà Bàrì ea beè zẹ́ẹ́ dú gè kọá gbẹẹ́ kẽ ea kil ló gè kpáá òòma kẽè kà kà fã̀ nvee kẽá. Gbò e Jìhóvà beè tãanè va dee bá é tú õ̀òa fã̀ kolmá nú mm̀ ba dùm.

Mòà nù dẽeá beè zìgà kọọ̀ bõ̀ònaló, gbaa ló, nè lé kpènà é di

47:​7-14

  • Boo kunukẽ̀ ea é múmè nu

  • Ìè nù ea é di nè pá tọ

Besĩ́ bà kálá tú ene kà kunukẽ̀ nè gbò nená, bàé zẹ́ẹ́ “baa sìgà lọl ló” naamá “dõ̀ònù” e bà ne Jìhóvà

48:​9, 10

Nda é láá zogè kọọ̀ ge fã̀ Jìhóvà dú túá kà nú mm̀ nà dùm naa vàẹ? (w06 4/15 27-28 ¶13-14)