Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  September 2016

September 19-25

PSALMS 135-141

September 19-25
 • Sọ́l ea Gã́bug dú 59 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • A Beè Dèmií Mm̀ Kà Dũ̀ùnè Sĩ́deè”: (10 mínìt.)

  • Ps 139:14—Ge olòó bugi togó boo bá tóm Jìhóvà sièi kpóó ló kọ é zààvà ẹ́ ló (w07 6/15 21 ¶1-4)

  • Ps 139:15, 16—Bẹẹ gbò ké didùm tẹ́lẹ bàlà kẽè íb kpóó nè nyìmà nù e Jìhóvà íe (w07 6/15 22-23 ¶7-11)

  • Ps 139:17, 18—Gbò nen dú kele mm̀ bá bée bà tú dém bel nè bug siimá tóm naa (w07 6/15 23 ¶12-13; w06 9/1 16 ¶8)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt.)

  • Ps 136:15—Nakà gã́belí nveè bá nèi kọ é dã́tẽ́ ló nòòtẽ́ ea di mm̀ kpá Ẹ́xọdọ̀s naa vàẹ? (it-1 783 ¶5)

  • Ps 141:5—Éé ní e Méné Déviìd beè nvèè kpíí lóé? (w15 4/15 31 ¶1)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Ps 139:1-24

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) wp16.5 16

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) wp16.5 16—Kólíe domá nònù.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) fg 8 kpò nu ge nò ¶8—Nvèè bá nè nen eo gé nóòmàe nuí kọ á tú gbò nú ea gé nóí siimá tóm.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 57

 • Òòà Aa Ló Na Gbò Nú Ea É Láá Sivè Není Tṍó Eo Gé Sẹlẹ Nò Kpá Káí Tọ”: (15 mínìt) Tṍó eo ni ló sọ́l boo zivèkà togó belá lọ̀l, gbóó bìlà vá ò ló sọ́l boo vídiò ea di mm̀ bàà kpòí ea zógè pọ́lọ́ bá nè lé bá ge noòmà nu, e tṍó eo gé zọ nen noá kpá ea kọlà Bible Teach, a 29 náásĩ́ boo a 7 kpò. Pá vígà á ẹ̀b dẽè baálà kpá tṍó e vídiòí gé kilsĩ́. Kẽé nyíè kọ̀láá nen ea ólò ié nu gé naa kọ be bà ooà aa ló na gbò nú ea é láá sivè není, bà é láá naa lọl mm̀ tṍó ea kil kẽ èl ló tṍó e ba beè nè va.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr Kpá Lẹ̀ẹ̀la Tóm ea aa bá Gbò Ge Túlè Tóm Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhóvà bií ló 1 togó ¶1-10

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt.)

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 30 nè Tã̀àgãló