Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  September 2016

September 12-18

PSALMS 120-134

September 12-18
 • Sọ́l ea Gã́bug dú 33 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Ńdáà Nvèè Bá Aa Bá Jìhóvà”: (10 mínìt.)

  • Ps 121:1, 2—Ge kọọ̀ Jìhóvà ní ea beè dèm dénè nu ẽ́, náa kọ é dẹlẹ́ẹ nyíé boo (w04 12/15 12 ¶3)

  • Ps 121:3, 4—Jìhóvà nyímá gbò bíi ea di ló pá a gyóòlo (w04 12/15 12 ¶4)

  • Ps 121:5-8—Jìhóvà bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo mm̀ ge Kpènà pá a gbò (w04 12/15 13 ¶5-7)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt.)

  • Ps 123:2—Éé ní ea dú kà ea di mm̀ moǹ bel dòòle ló nu ea ló bel nyòòmà “dẽè gbò gyóòlo é”? (w06 9/1 15 ¶4)

  • Ps 133:1-3—Enè kà éé ní eé láá nó lọl mm̀ nakà psalmí ẽ́? (w06 9/1 16 ¶3)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Ps 127:1–129:8

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) boo kóó wp16.5—Bá gè aamá bel nè tẹ̀ íè tọ ea gbálá bã̀ súng.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) boo kóó wp16.5—Kólíe domá nònù.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) fg 8 kpò nu ge nò ¶6—Nvèè bá nè nen eo gé nóòmàe nuí kọ á tú gbò nú ea gé nóí siimá tóm.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 114

 • Jìhóvà A Náa Gbele Tõ̀ò Nu Nèm: (15 mínìt.) Bìlà vídiò ea di boo jw.org Jìhóvà A Náa Gbele Tõ̀ò Nu Nèm. (Sí boo ABOUT US > ACTIVITIES.) Ló sọ́l boo na gbò bíbví: Mó sĩ́deè níe Jìhóvà beè nvèè bá nè Crystal lẹ, vaá níí beè sièe kpóó ló naa vàẹ? Éé ní ẹlẹ beè naa tṍó e pọ́lọ́ bùlà beè mm-máé m mé? Mó sĩ́deè ní e nú e Crystal beè tení báí nveè bá nè olo é?

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt.) Ke kùbmà ia ¶1-13

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt.)

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 119 nè Tã̀àgãló