Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  November 2016

November 21-27

Ẹ̀KLÌZÍÁSTÌS 7-12

November 21-27
 • Sọ́l ea Gã́bug dú 41 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Kẽ̀èa Boo . . . O Neǹ Dèmnù Mm̀ O Deè Ãa”: (10 mínìt)

  • Ẹ̀klì 12:1—À bọ́ló kọọ̀ gbò nvín ãa á tú ba tṍó nè ba kói siimá tóm nè Bàr (w14 1/15 18 ¶3; 22 ¶1)

  • Ẹ̀klì 12:2-7—“Tã̀àgã̀ ea di mm̀ deè áná” ea ólò elá sĩ́ gbò e bà ni dú kànen mm̀ dee gáà elà sĩ́ gbò nvín ãa (w08 11/15 23 ¶2; w06 11/1 16 ¶9)

  • Ẹ̀klì 12:13, 14—Ge sí tóm nè Jìhóvà ní ea dú kà lé nú ea é náa kọ é kilsĩ́ mm̀ dùm me (w11 11/1 21 ¶1-6)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Ẹ̀klì 10:1—Mósĩ́ deè ní e “pọ́ì ńkem̀ láb e nyìmà nù á gé m ólò tú nen naamá neǹ bólé”? (w06 11/1 16 ¶5)

  • Ẹ̀klì 11:1—Éé ní ea tõó dọ̀ ge “tobví o gyã́á tẹlẹ sĩ́ múú ẽ́”? (w06 11/1 16 ¶7)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Ẹ̀klì 10:12–11:10

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) 2Tím 3:1-5—Noòmà ẹẹ Kà Kà Belá.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Àìz 44:27–45:2—Noòmà ẹẹ Kà Kà Belá.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) bh 25-26 ¶18-20 —Kolí nen eo ólò noòmàe nuí siimá nònù.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 95

 • Gbò Nvín Ãa—Ógá Peelii Tṍó Ge Teníí ‘Pọ̀b Gbàà Nùtọí’”: (15 mínìt) Bìlà vídiò ea kọlà Gbò Nvín Ãa—Jìhóvà Vulèi tṍóá gbóó ló sọ́l boo zivèkà togó belí.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 4 togó ¶7-15, gbò ńkpó ea di boo 44 nè 46 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 148 nè Tã̀àgãló

  Nu kẽ̀èa boo: Kpá sọ́lí enè tóm tẹlẹ kùbmà, tṍóá sõò, dénè nen é gbóó ọlí ãa sọ́lí.