Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  May 2017

May 29–​June 4

JÈRÈMÁÍÀ 49-50

May 29–​June 4
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 102 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Jìhóvà Ólò Tãanè Dee Bá Gbò Kìlmà Kpá Ló Kẽ Vaá À Ne Kpọ̀té Gbò Dàlà Kpá Ló Boo”: (10 mínìt)

  • Jèr 50:​4-7​—Bàé sọbá gbò ea dṹùnà pá Ízràẹ̀l e ba beè ọgá vaá kilmà kpá ló kẽá lọl kèbá síí sii vaá bà ooà kil Záíòn

  • Jèr 50:29-32​—Bàé kyọsĩ́ Bábilọ̀n boo béè kọọ̀ à lábví láb uú boo Jìhóvà mm̀ dàlà kpá ló boo (it-1 54)

  • Jèr 50:38, 39​—Bà náa gé kpáá tõó ná mm̀ Bábilọ̀n (jr 161 ¶15; w98 4/1 20 ¶20)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Jèr 49:​1, 2​—Éé ní ea bee naa vaá Jìhóvà à nè kọ̀bèl pá Ámòn ẽ? (it-1 94 ¶6)

  • Jèr 49:17, 18​—Mósĩ́ deè ní e Ẹ́dòm beè gbóó belí Sọ́dòm nè Gòmórà ẹ, nè boo béè éé? (jr 163 ¶18; ip-2 351 ¶6)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí ni nóòmà ni kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà dõona kà gbò lé lé nu ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní eo monì ẽ?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Jèr 50:1-10

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) T-32​—Tení ló bel ea é náa kọ ó láá kpáá òòa kẽ gé kãá ẽ.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) T-32​—Ló sọ́l boo “Gè Bugi Togó Nyòòmà.” Tení ló bel eo é lói sọ́l boo dõona tóm tẹlẹẹ̀ la.

 • Lòbèl: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) w15 3/15 17-18​—Togó Bel: Mm̀ Gbò Gbáá Ea Ã́àa Kil Nvéeá, Éé Ní Ea Náa Vaá Bẹẹ Gbò Kpá Náa Bọọgẹ̀ Lo Ná Bel Nyòòmà Nú Ea Doà Bá Nè A M̀m̀-meé?

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 56

 • Tú Kélè Té Ea Di Gbana Boo Dẽè Oloá Lọ̀l: (15 mínìt) Bìlà vídiò ea kọlà: Tú Kélè Té Ea Di Gbana Boo Dẽè Oloá Lọ̀l. Tṍóá ò gbóó ló sọ́l boo nagbò bíbví: Mósĩ́ deè ní e vígà págbálàí beè ié dùm gááva nè dàlà kpá ló booé? Éé ní ea beè nvèè bá nèe kọ á nyaaná bá ló bé ea géè bugi togó naaé? Níí beè dọ̀ bélè nèe naa vàẹ?

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 13 togó ¶11-23

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 131 nè Tã̀àgãló