Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  May 2017

May 22-​28

JÈRÈMÁÍÀ 44-48

May 22-​28
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 70 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Kùb ‘Ge Gbĩ́ Gbele Gbele Nu Nèà O Bá’”: (10 mínìt)

  • Jèr 45:​2, 3​—Pọ́lọ́ bug togó Baruch beè màn tã̀àgã̀ nèe (jr 104-105 ¶4-6)

  • Jèr 45:​4, 5a​—Jìhóvà beè lele deé bá Baruch mm̀ gbọ́ọ́-gbọọ̀ ló (jr 103 ¶2)

  • Jèr 45:5b​—Baruch beè kpènà a dùm tení dú ló ge ká dẽe gbẹẹ́ boo nu ea beè palàge dì bíi (w16.07 8 ¶6)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Jèr 48:13​—Éé ní ea gáẹ̀ naa kọọ̀ “kẹ́ẹ á sii” pá Móàb ló “Chemosh e”? (it-1 430)

  • Jèr 48:42​—Éé ní ea náa vá à kọ́ọ̀ kyọ̀ e Jìhóvà beè tẹlẹ boo pá Móàb à dú nu ea síè kpóó ló bẹẹ zìgà ẹ? (it-2 422 ¶2)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí ni nóòmà ni kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà dõona kà gbò lé lé nu ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní eo monì ẽ?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Jèr 47:1-7

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) hf​—Tení ló bel ea é náa kọ ó láá kpáá òòa kẽ gé kãá ẽ.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) hf​—Tení ló bel eo é lói sọ́l boo dõona tóm tẹlẹẹ̀ la.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) lv 199 ¶9-10​—Tú pọ́ì ńkem̀ tṍó dòòmà bá nè nen eo ólò noòmà nu bé ea é láá gbĩ́ tẽ́ ló nu boo enè íb tã̀àgã̀ ea gé mon naa.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST