Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  May 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | JÈRÈMÁÍÀ 32-34

Kpíi Ea É Zógè Kọọ̀ Pá Ízràẹ̀l É Oòa Kẽ Kil Be

Kpíi Ea É Zógè Kọọ̀ Pá Ízràẹ̀l É Oòa Kẽ Kil Be
ÈB
Text
Image

32:9-14

  • Jèrèmáíà beè tú láb tọ ge sì gé zalí kunukẽ̀í.

33:10, 11

  • Jìhóvà beè zogè a lé láb tẹlẹ bàlà kẽ tení dú ló ge zìgà kọọ̀ àé iàẹ̀ ló neè gbò e ba beè di kèbá síí sii e bà pãane tṍ ló a dùùlà bá deè tṍ vaá bàé gbóó oòa kẽ kil Ízràẹ̀l.

Mósĩ́ deè ní e Jìhóvà ni zógè ńlẹ́ẹ̀ lé láb tẹlẹ bàlà kẽ nè olo é?