Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

May 1-​7

JÈRÈMÁÍÀ 32-34

May 1-​7
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 138 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Kpíi Ea Zógè Kọọ̀ Pá Nvín Ízràẹ̀l É Oòa Kẽ Kil Be”: (10 mínìt)

  • Jèr 32:6-915​—Jìhóvà beè kọ́ nè Jèrèmáíà kọ á gé zalí kunukẽ̀ ea dú kpíi ea é zógè kọọ̀ pá Ízràẹ̀l é oòa kẽ kil be (it-1 105 ¶2)

  • Jèr 32:​10-12—Jèrèmáíà beè naa kọ̀láá kà kpá e log ténmà ea kuu gè zalí kunukẽ̀ (w07 3/15 11 ¶3)

  • Jèr 33:​7, 8​—Jìhóvà beè zìgà kọọ̀ àé “õonàè” gbò e ba beè di kèbá síí siií (jr 152 ¶22-23)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Jèr 33:15​—Mée ní ea dú “mée ea pómè” aa mm̀ Déviìd e? (jr 173 ¶10)

  • Jèr 33:​23, 24​—Mókà “bàà kà pá tọ” ní e kĩí gé ló bel nyòòmà ẽ? (w07 3/15 11 ¶4)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí ni nóòmà ni kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà dõona kà gbò lé lé nu ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní eo monì ẽ?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Jèr 32:1-12

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Kpoogá Dee Ló Gbò Bá Eo É Kọ́ọ́má Kpẹ̀a Ẽ́í: (15 mínìt) Loa sọ́l ea dẹẹ̀a boo “Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá.” Bìlà buu buù kà vídiò ea zógè ńkem̀ nu dòòmà bá, vá ò ló bel boo gbò kà ea di m. Siè kpóó ló dénè nen kọ bàá palàge tú vídiò ea téní ló kpá tẹlẹẹ̀ laí siimá tóm leevè tṍó e bà gé ne bróshọ̀ ea kọlà Pá O Tọ É Láá Di Mm̀ Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ Nyíe.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 6

 • Gbò Bíi Ea Di Ló Bõ̀ònatõ̀òí: (15 mínìt) Beà léémá ni, ló sọ́l boo gbò nú e nóò lọl mm̀ Yearbook. (yb16 67-71)

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 12 togó ¶1-8, ńkpó ea di boo 121 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 23 nè Tã̀àgãló