Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  June 2016

June 27–July 3

PSALM 52-59

June 27–July 3
 • Sọ́l ea Gã́bug dú 38 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Tú Dénè O Tã̀àgã̀ Gbẹẹ́ Bá Jìhóvà”: (10 mínìt)

  • Ps 55:2, 4, 5, 16-18—À íe tṍó e Déviìd beè ié kà agẹbá tã̀àgã̀ bùlà mm̀ a di dùm (w06 6/1 11 ¶3; w96 4/1 27 ¶2)

  • Ps 55:12-14—Nvín Déviìd nè a díì díílá kóò beè gbá bilá ló Déviìd (w96 4/1 30 ¶1)

  • Ps 55:22—Déviìd beè dẹlẹ nyíé boo nvèè bá ea aa bá Jìhóvà (w06 6/1 11 ¶4; w99 3/15 22-23)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Ps 56:8—Éé níe tã́á bel ea kọ́ọ̀: “kpoo gè dee ló na gĩ́i sẹlẹ́ mm̀ o bẹ̀lẹ̀ kpá nom” tõó dọ̀ ẹ? (w09 6/1 29 ¶1; w08 10/1 26 ¶3)

  • Ps 59:1, 2—Éé ní e nú e Déviìd beè tení bá nóòmài ea kuu tã̀àgãló é? (w08 3/15 14 ¶13)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí noòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Ps 52:1–53:6

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Nè ene kà gbàà gbò tráktí. Dòbá code ea di kpò nvée ã́ nèe.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Zogè sĩ́deè ge kpáá gé kãa nen ea beè tú trákt.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) fg 3 kpò nu ge nò ¶2-3—Nvèè kùbmà ló tení dú ló ge kọ́ nèe nu ea kil ló vídiò ea di boo jw.org ea kọlà: À Náàà È Nyímá Kọọ̀ Kpá Káí Dú Kà Kà Ẹ?

GE TÕÓ DÚM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 56

 • Bíi ea di ló bõ̀ònatõ̀òí: (7 mínìt)

 • Bàrì Dú Nà Neǹ Nvèè Bá”: (8 mínìt) Loa sọ́l. Íbá ló kà tõ̀ò nen dẹ̀ẹ̀a boo bé ea válí naa kọ bàá aalá gbò bíb ea di kè kẽ ã́ naa ní e dénè nen é íe bélè ló gbò bel ea aa gã́ pá vígà. (Róm̀ 1:12) Siè kpóó ló pá vígà kọ bàá tú Research Guide gbĩi má nvèè bá lọl mm̀ Kpá Káí tṍó e ẹbmà éla vá sĩ́.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) ia 18 togó ¶14-21, nu gè tení boo ea di boo 161 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 121 nè Tã̀àgãló