Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  June 2016

June 6-12

PSALM 34-37

June 6-12
 • Sọ́l ea Gã́bug dú 95 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Dẹlẹ Nyíé Boo Jìhóvà vá ò Náa Nú ea Dú Lé”: (10 mínìt)

  • Ps 37:1, 2—Ká o nyíe gbẹẹ́ boo gè fã̀ Jìhóvà, níì boo sìm kil sĩ́ gbò pọ́lọ́ nì (w03 12/1 9-10 ¶3-6)

  • Ps 37:3-6—Dẹlẹ nyíé boo Jìhóvà, naa nú ea dú lé, kọbé ò íé tã́áná dee bá (w03 12/1 10-12 ¶7-15)

  • Ps 37:7-11—Ié ĩ̀ìmà dọ̀ tṍó e Jìhóvà é kyọsĩ́ gbò pọ́lọ́ (w03 12/1 13 ¶16-20)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Ps 34:18—Mósĩ́ deè ní e Jìhóvà ólò nvèè bá nè gbò e bà íe “tã̀àgã̀ bùlà” nè “bíígáló é”? (w11 6/1 19)

  • Ps 34:20—Mósĩ́ deè ní e Jíízọ̀s beè mm-mè nakà kọ́ọ̀ bùlà Bàrì í é? (w13 12/15 21 ¶19)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí noòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Ps 35:19–36:12

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Kpoogá Dee Ló Gbò Bá Eo É Kọ́ọ́má Kpẹ̀a Ẽ́í: (15 mínìt) Loa sọ́l. Bìlà buu buùkà vídiò ea zógè mkpulu bá ge nèèmà, vá ò ló bel boo kà ea di m. Siè kpóó ló pá vígà kọ bàá noo bá e bàé kọ́ọ́má kpẹ̀a.

GE TÕÓ DÚM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST