Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  July 2017

July 24-​30

ÈZÍKIẸ̀L 21-23

July 24-​30
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 99 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Dọ̀ Ge Dú Ménéá Kuu Bá Nen Ea Lela Ló”: (10 mínìt)

  • Èzí 21:25​—Méné Zèdèkáíà ní ea beè dú “pọ́lọ́ neǹ tùle ea géè bẹ̀l pá Ízràẹ̀l ẹ” (w07 7/1 13 ¶11)

  • Èzí 21:26​—Tã́á mana mana gbò méné e bà aa gãà Déviìd e bà géè bẹ̀l Jèrúsalẹ̀m é beè iná kùbmà (w11 8/15 9 ¶6)

  • Èzí 21:27​—Nen ea “lela ló” gè dú ménéí níà Jíízọ̀s Kráìst (w14 10/15 10 ¶14)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Èzí 21:3​—Éé ní ea dú gẹ̀ bé e Jìhóvà duulà lọl mm̀ a bọ́ọ̀ ẹ? (w07 7/1 14 ¶1)

  • Èzí 23:49​—Mókà lọ̀ nù ní ea dọa bàlà kẽ́ mm̀ a 23 togó é, vaá éé ní beele é láá nóe? (w07 7/1 14 ¶6)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí ni nóòmà ni kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà dõona kà gbò lé lé nu ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní eo monì ẽ?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Èzí 21:1-13

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) fg​—Kọ́ nu ea kil ló vaá ò ló sọ́l boo vídiò ea kọlà: Éé Ní Ea Ólò Naaá Tṍó e Bàé nó Kpá Káí é? (sõò ó gá bìlà)

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) bh​—Kọ́ nu ea kil ló vaá ò ló sọ́l boo vídiò ea kọlà: Éé Ní Ea Ólò Naaá Tṍó e Bàé nó Kpá Káí é? (sõò ó gá bìlà), tṍó eo gé ne kpá nen eo ólò nè màgàzíìn.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) bh 215 ¶3–216 ¶1

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 93

 • Gbò Láb Ea Bọ́ló Gè Labví Gbẹá Nù Tọọ̀ Nen”: (15 mínìt) Loa sọ́l ea é neà aa bá nen ea ólò ẹ̀b nú ea kil ló sìtóm kọ̀ kpẹ̀a. Dààmà togó tení dú ló ge bìlà vídiò ea kọ́ gbò láb ea bọ́ló gè labví gbẹá nù tọọ̀ nen.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 15 togó ¶18-28

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 29 nè Tã̀àgãló