Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  July 2017

July 17-​23

ÈZÍKIẸ̀l 18-20

July 17-​23
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 21 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Tṍó E Jìhóvà Ni Ia Ló Pọ́lọ́, É Kọọ̀ À Ólò Táẹ́ Nyíe?”: (10 mínìt)

  • Èzí 18:​19, 20​—Buu buù nen é ne kpẹ̀a kèsĩ́ Jìhóvà ló kọ̀láá kà a tóm (w12 7/1 18 ¶2)

  • Èzí 18:​21, 22​—Jìhóvà di kpènà ló ge ia ló pọ́lọ́ gbò e bà ọ́gá e bè náa gé kpáá tuná ba pọ́lọ́ beemá va bel ló (w12 7/1 18 ¶3-7)

  • Èzí 18:​2332​—Jìhóvà ólò kyọ̀sĩ́ gbò pọ́lọ́ áá kóló tṍó e tọ́ọ̀ bé ea é náa á gé ná (w08 4/1 8 ¶4; w06 12/1 27 ¶11)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Èzí 18:29​—Éé ní ea beè naa vaá pá Ízràẹ̀l à ẹ̀b Jìhóvà mm̀ lọ̀ sĩ́deè e, vaá mósĩ́ deè ní e beéle é láá kpènà bẹẹ bá kọbé née lábvì áá kà lọ̀ lábvá ẹ́? (w13 8/15 11 ¶9)

  • Èzí 20:49​—Éé ní ea beè naa vaá gbò nená à bugi togó kọọ̀ Èzíkiẹ̀l géè “ló kìnabel” é, vaá mókà ã̀àne ní e níí ne beéle é? (w07 7/1 14 ¶3)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí ni nóòmà ni kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà dõona kà gbò lé lé nu ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní eo monì ẽ?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Èzí 20:1-12

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) 1 Jọ́ọ̀n 5:19​—Noòmà Ẹẹ Kà kà Belá. Tení ló bel ea é náa kọ ó láá kpáá òòa kẽ gé kãá ẽ.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Jén. 3:​2-5​—Noòmà Ẹẹ Kà kà Belá. Tení ló bel eo é lói sọ́l boo dõona tóm tẹlẹẹ̀ la. (Ẹ̀b mwb16.08 8 ¶2.)

 • Lòbèl: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) w16.05 32​—Togó Bel: Mósĩ́ Deè Ní E Gbò E Bà Di Mm̀ Bõ̀ònatõ̀ò É Láá Zogè Kọ Bà Íèè Ẹ́ẹ́-ẹẹ̀ Nyíe Tṍó E Bà Ne Gã́ Kọọ̀ Bà Kpáá Tú Nen E Ba Beè Kpò Nvee Mm̀ Bõ̀ònatõ̀ò ẽ?

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 77

 • É Kọọ̀ Ò Ólò Ia Gé Ló Nè O Bá?”: (10 mínìt) Loa sọ́l. Dààmà togó tení dú ló gè bìlà vídiò ea kọlà: Nvèè Sãá Kúm Bèèla Bel E Jìhóvà Ne Mm̀ Bọ́ọ̀ló Dẹ̀lẹ̀ Nyíé Boo​—Olòó Iáló Pọ́lọ́.

 • Gbò Nvín Ãa Bĩ́íná​—Mó Bá Ní Eḿ Láá Sií Ló Nà Gbò Lọ̀ẹ?: (5 mínìt) Ló sọ́l boo kpò ea kọ́ọ̀ “Gbò Nvín Ãa Bĩ́íná​—Mó Bá Ní Eḿ Láá Sií Ló Nà Gbò Lọ̀ẹ?” Dààmà togó tení dú ló ge bugi kpò ea kọ́ọ̀ “Éé Ní Olo Gáẹ̀ Naa Ẽ́?” (ypq 12 náásĩ́)

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 15 togó ¶9-17

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 38 nè Tã̀àgãló