Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  July 2017

 GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ | ÈZÍKIẸ̀L 15-17

É Kọọ̀ Ò Ólò Mm-mè Gé Gbò O Zìgà Nù?

É Kọọ̀ Ò Ólò Mm-mè Gé Gbò O Zìgà Nù?

17:18, 19

  • Mókà zíl ní e Méné Zèdèkáíà beè gbaalá ẹ́?

    Gbò éé ní ea beè sìlà aa mm̀ ge gbaalá a zílíé?

  • Gbò éé ní em beè zìgà kọ m̀ḿ náaé?

    Gbò éé ní ea é láá sìlà aa m be m̀ aa ló gè sẹlẹ gbò nà zìgà nùe?