Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

July 4-10

PSALMS 60-68

July 4-10
 • Sọ́l ea Gã́bug dú 104 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Lèèlà Jìhóvà, ea ólò Dã́ Tã̀àgã ló”: (10 mínìt)

  • Ps 61:1, 8—Kọ́ gbò o zìgà nù nè Jìhóvà mm̀ tã̀àgã ló (w99 9/15 9 ¶1-4)

  • Ps 62:8—Dẹlẹ nyíé boo Jìhóvà tení dú ló gè kọ́ kọ̀láá kà nú ea di ní bùlà nèe mm̀ tã̀àgã ló (w15 4/15 25-26 ¶6-9)

  • Ps 65:1, 2—Jìhóvà ólò dã́ tã̀àgã ló kọ̀láá nen ea tõo lèlà (w15 4/15 22 ¶13-14; w10 4/15 5 ¶10; it-2 668 ¶2)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Ps 63:3—Éé náa váà vulè ea kyãa mm̀ bọ́ọ̀ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo e Jìhóvà íe à lee èl dùme? (w06 6/1 11 ¶7)

  • Ps 68:18—Bà mée níe baẹ̀ dú “gbò dõ̀ònù ea ne gbò nen né”? (w06 6/1 10 ¶5)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí noòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Ps 63:1–64:10

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Kpoogá Dee Ló Gbò Bá Eo É Kọ́ọ́má Kpẹ̀a Ẽ́í: (15 mínìt) Loa sọ́l. Bìlà buu buùkà vídiò ea zógè ḿkpulu bá ge nèèmà, vá ò ló bel boo kà ea di m. Siè kpóó ló pá vígà kọ bàá noo bá e bàé kọ́ọ́má kpẹ̀a.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌSTS

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 81

 • Ge Tõó Dùm Ea Válí Bá Ólò Nvèè Bà Nèi Kọ É Naa Nú Ea Léémá Bàrì”: (15 mínìt) Dààmà togó tení dú ló ge ló sọ́l boo kpòí. Bìlà vídiò ea kọlà We Live a Simple Life (È Ólò Tõó Mm̀ Dùm Ea Válí Bá) ea di boo JW Broadcasting vá ò tú pọ́ì ḿkem̀ tṍó loomá sọ́l boo. (Sí boo VIDEO ON DEMAND > FAMILY.) Siè kpóó ló dénè nen kọ bàá tõó dùm ea válí bá kọbé bà láá palàge fã̀ Jìhóvà leevè.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) ia 19 togó ¶1-16

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 88 nè Tã̀àgãló