Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  July 2016

July 25-31

PSALMS 79-86

July 25-31
 • Sól ea Gã́bug dú 138 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Mée ní ea Bọọ́ Ní Ló Lọ̀l Váà Lee mm̀ O Dùme?”: (10 mínìt)

  • Ps 83:1-5—Béè Jìhóvà nè a bọ́ọ́-bọọ á palàge bọọí ló (w08 10/15 13 ¶7-8)

  • Ps 83:16—Bẹẹ gè elá àgàlà nè ĩ̀ìmà ólò nvèè ka ló Jìhóvà (w08 10/15 15 ¶16)

  • Ps 83:17, 18—Jìhóvà ní ea palàge bọọ lọ̀l váà lee beeá ló zivèkà bàlà booí é (w11 5/15 16 ¶1-2; w08 10/15 15-16 ¶17-18)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Ps 79:9—Éé ní na gbò ketõ̀ò Kpá Káí í nóòmài ea kuu tã̀àgã ló? (w06 7/15 12 ¶5)

  • Ps 86:5—Mósĩ́ deè ní e Jìhóvà di “kpènà ló gè ia ló é”? (w06 7/15 12 ¶9)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí noòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Ps 85:8–86:17

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) fg 7 nu gè nò ¶1

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) fg 7 nu gè nò ¶3

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) fg 7 nu gè nò ¶7-8

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 111

 • É Kọọ̀ Bàrì Íe Bée?: (15 mínìt) Dààmà togó tení dú ló ge bìlà vídiò ea di boo jw.org. (Ẹ̀b kè kẽè PUBLICATIONS > BOOKS & BROCHURES. Vá ò gbóó gbĩ́ bróshọ̀ ea kọlà Lé Kpẹa. Òó láá mòn nakà vídiòí kè kẽè nu ge nò ea kọ́ọ̀ “Mée Nía Dú Bàrì E”) Tṍóã́ gbóó bĩiná nagbò bíbví: Mó sĩ́deè ní eo é láá tú nakà vídiòí kọọ̀mà kpẹ̀a tṍó e bè nóò noo, gbẹá kiẽ́e gbò nen bọọ, nè aa nù tọ dọ nù tọ ẹ́? Mó kà gbò lé nu ní eo ní íé lọl mm̀ ge tú nakà vídiòí siimá tóm ẽ́?

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) ia 20 togó ¶14-26 nu gè tení boo ea di boo 179 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 143 nè Tã̀àgãló

  Nu kẽ̀èã boo: Kpá sọ́l lí enè tóm tẹlẹ kùbmà, tṍóá sõò, dénè nen é gbóó ọlí ãa sọ́lí.