Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  January 2017

January 23-29

ÀÌZÁÍÀ 38-42

January 23-29
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 78 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Jìhóvà Ólò Nè Kpóó Gbò E Lóó Va Ni Ọọ”: (10 mínìt)

  • Àìz 40:25, 26—Jìhóvà ní ea dú Kpòkúm dénè kói é (ip-1 409-410 ¶23-25)

  • Àìz 40:27, 28—Jìhóvà nyímá ló gbò tàvàlà dìtõ̀ò nè pọ́lọ́ bèèla e gé téní bá (ip-1 413 ¶27)

  • Àìz 40:29-31—Jìhóvà ólò nè kpóó gbò e bà dẹlẹ́ẹ nyíé boo (ip-1 413-415 ¶29-31)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Àìz 38:17—Mm̀ mókà bug ní e Jìhóvà ólò tóví bẹẹ pọ́lọ́ tẽeá nvée ẽ́? (w03 7/1 17 ¶17)

  • Àìz 42:3—Mósĩ́ deè ní e nakà kọ́ọ̀ bùlà Bàrì í beè mm-má kilma ló Jíízọ̀s e? (w15 2/15 8 ¶13)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí noòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Àìz 40:6-17

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) fg—Tení ló bel ea é náa kọ ó láá kpáá òòa kẽ gé kãá ẽ.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínit àbèè à kil kẽ èl vó) fg—Tení ló bel eo é lói sọ́l boo dõona tóm tẹlẹẹ̀ la.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) lv 38-39 ¶6-7—Zogè bé eé láá naa vá à nen e gé nóòmà nu dã́tẽ́ ló nú e gé nóòmà.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 68

 • Kẽ̀èa Boo Ge Tã̀àgã Ló Bàrì Má Pá Vígà E Bà Gé Bíì Gè Ló”: (15 mínìt) Loa sọ́l. Dààmà togó tení dú ló ge bìlà vídiò ea kọlà: Ge Kpáá Ló Bel Gbò Neǹ Ditõ̀ò Jìhòvà Gbẹá Tọ Bèèla E Mm̀ Taganrog—Mó Tṍó Ní E Pọ́lọ́ Bèèla É Íná Kùbmà Ẽ?

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr togó  7 ¶10-18, gbò ńkpó ea di boo  73 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 9 nè Tã̀àgãló