Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  January 2017

January 2-8

ÀÌZÁÍÀ 24-28

January 2-8
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 12 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Jìhóvà Ólò Ẹ̀b Nú Ea Kil Ló Pá A Gbò”: (10 mínìt)

  • Àìz 25:4, 5—Jìhóvà dú ketõ̀ò kpènà nèà kọ̀láá gbò e bà gbĩ́ gè fã̀ ẽ (ip-1 272 ¶5)

  • Àìz 25:6—Jìhóvà beè mm-mè a zìgà nù kilma ló gè nèi gbò búma ea é náa kọ é láá fãè ẹlẹ (w16.05 24 ¶4; ip-1 273 ¶6-7)

  • Àìz 25:7, 8—Pọ́ì ńkem̀ tṍó ea gé dúà la náàkyọ̀ nè ú náa gé di nà dọ̀ dè-dè (w14 9/15 26 ¶15; ip-1 273-274 ¶8-9)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Àìz 26:15—Mósĩ́ deè ní eé láá nvèè bá tṍó e Jìhóvà é bọọvẹ̀ gbàà “zivèkà boo kunukẽ̀í ẽ́”? (w15 7/15 11 ¶18)

  • Àìz 26:20—Éé ní ea belí nú ea gbáá ló bel e baẹ̀ ló kọọ̀ “mm̀ àn” ne? (w13 3/15 23 ¶15-16)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Àìz 28:1-13

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 138

 • Gbò Bíi Ea Di Ló Bõ̀ònatõ̀òí: (15 mínìt) Beà léémá ni, ló sọ́l boo gbò nú e nóò lọl mm̀ Yearbook. (yb16 140-142)

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 6 togó ¶8-15, ńkpó ea di boo 63 náásĩ́”

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 66 nè Tã̀àgãló