Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  January 2017

January 16-22

ÀÌZÁÍÀ 34-37

January 16-22
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 31 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Hèzìkáíà Beè Ié Kpẽ́ Boo Béè A Zìgà”: (10 mínìt)

  • Àìz 36:1, 4-10, 15, 18-20—Pá Àsìríà beè nvèèmà lẹ́ Jìhóvà vaá siìmà pọ̀ pá a gbò (ip-1 386-388 ¶7-14)

  • Àìz 37:1, 2, 14-20—Hèzìkáíà beè dẹlẹ nyíé boo Jìhóvà (ip-1 389-391 ¶15-17)

  • Àìz 37:33-38—Jìhóvà beè labví láb mm̀ ge dùùlà pá a gbò (ip-1 391-394 ¶18-22)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Àìz 35:8—Éé ní ea beè dú “Ẹẹ Èèlè Dì Káíá ẹ́,” vá à bà mée ní ba beè sìm tùlà ge kyãa boo é? (w08 5/15 26 ¶4; 27 ¶1)

  • Àìz 36:2, 322—Mósĩ́ deè ní e Shẹ́bnà zógè lé nu dòòmà bá dì belí nen ea ólò tú dùùlà bá deè tṍ ẽ́? (w07 1/15 8 ¶6)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí noòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Àìz 36:1-12

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Máát 24:3, 7, 14—Noòmà Ẹẹ Kà kà Belá—Tení ló bel ea é náa kọ ó láá kpáá òòa kẽ gé kãá ẽ.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) 2 Tím 3:1-5—Noòmà Ẹẹ Kà kà Belá—Nèe JW.ORG kontát káàd.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) bh 31-32 ¶11-12—Kolí není domá nònù.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 91

 • Nda Dẹlẹ̀ Ni Nyíé Boo, . . . E Jihóvà”: (15 mínìt) Gbò bíb nè ààla. Dààmà togó tení dú ló gè bìlà vídiò ea kọlà “Nda Dẹlẹ̀ Ni Nyíé Boo, . . . E Jihóvà”—Báàsĩ́ ea dṹùnà.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 7 togó ¶1-9

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 96 nè Tã̀àgãló