• Sọ́l Ea Gã́bug Dú 19 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Ãa Káála Nè Ãa Kunukẽ̀ É Náa Kọ É Palàge Ṍ Kààgà”: (10 mínìt)

  • Àìz 65:17—“Néé kpáá kẽ̀èa na boo gbò nómá nu ea beè dì a” (ip-2 383 ¶23)

  • Àìz 65:18, 19—Gbò nen é palàge ṍ kààgà (ip-2 384 ¶25)

  • Àìz 65:21-23—Lóó gbò nen é dĩinà, vá bàé gbóó ié lé kpènà (w12 9/15 9 ¶4-5)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Àìz 63:5—Mósĩ́ deè ní e súng Bàrì ólò nvèèe sãa kúm mé? (w07 1/15 11 ¶6)

  • Àìz 64:8—Mósĩ́ deè ní e Jìhóvà zógè a kpóó dì belí bẹẹ Neǹ Dèm Bã́ ẽ́? (w13 6/15 25 ¶3-5)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Àìz 63:1-10

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Ẹ́fẹ 5:33—Noòmà ẹẹ Kà Kà Belá.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) 1 Tím 5:8; Táítọ̀s 2:4, 5—Noòmà ẹẹ Kà Kà Belá.

 • Lòbèl: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Àìz 66:23; w06 11/1 30-31 ¶14-17—Togó bel: Ge Gbá Bõoná—Níà Enè Gá Ea Di Ló Bẹẹ Gè Nè Fã̀

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST