Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  December 2016

December 5-11

ÀÌZÁÍÀ 1-5

December 5-11
 • Sọ́l ea Gã́bug dú 107 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Naanii Èé Aà Kil Boo Gù Jìhóvà”: (10 mínìt)

  • [Bìlà vídiò ea Téní Ló Kpá Àìzáíà Tẹlẹ Bàlà Kẽ..]

  • Àìz 2:2, 3—“Boo gù ea dú tọọ̀ káí Jìhóvà” tõó dọ̀ õ̀òa fã̀ (ip-1 38-41 ¶6-11; 44-45 ¶20-21)

  • Àìz 2:4—Gbò e bà gé fã Jìhóvà náa ólò no ná bé (ip-1 46-47 ¶24-25)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Àìz 1:8, 9—Mósĩ́ deè ní e gbò pábiaà Záíòn “gbẹá kẽ belí pẹ́ẹ̀ ea di boo bàlà ól” lé? (w06 12/1 8 ¶5)

  • Àìz 1:18—Éé ní e moǹ bel Jìhóvà ea kọ́ọ̀: “Naanii èé kpóògè dee ló tã̀àgã̀ lọa zẹ̀ẹ̀i” tõó dọ̀ẹ? (w06 12/1 9 ¶1; it-2 761 ¶3)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Àìz 5:1-13

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Kpoogá Dee Ló Gbò Bá Eo É Kọ́ọ́má Kpẹ̀a Ẽ́í: (15 mínìt) Loa sọ́l ea dẹẹ̀a boo “Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá.” Bìlà buu buù kà vídiò ea zógè ńkem̀ nu dòòmà bá, vá ò ló bel boo gbò kà ea di m. Siè kpóó ló pá vígà kọ bàá noo bá e bàé kọ́ọ́má kpẹ̀a.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST