Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

December 26–January 1

ÀÌZÁÍÀ 17-23

December 26–January 1
 • Sọ́l ea Gã́bug dú 123 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Ge Tú Kpóó Siimá Tóm Mm̀ Pọ́lọ́ Bá Ólò Naa Kọọ̀ Nen Á Dọ̀ Aa Mm̀ Lẹ̀ẹ̀là Bel”: (10 mínìt)

  • Àìz 22:15, 16—Shẹ́bnà beè tú a kpóó siimá tóm mm̀ kùlù kúlù (ip-1 238 ¶16-17)

  • Àìz 22:17-22—Jìhóvà beè tú Èlíakìm nyaamá ló Shẹ́bnà (ip-1 238-239 ¶17-18)

  • Àìz 22:23-25—È nóò kà lé nu lọl ló nú ea beè naaá ló Shẹ́bnà (w07 1/15 8 ¶6; ip-1 240-241 ¶19-20)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Àìz 21:1—Mókà kpò kunukẽ̀ níe ba beè kolíe “kpáà bàlà ól múú ẽ́,” vá à éé ní ea náa bà kolíe vó é? (w06 12/1 11 ¶2)

  • Àìz 23:17, 18—Mósĩ́ deè níe gyọ́ pá Tyre beè dú “nú ea di káí kilma kiẽ́e Jìhóvà dì e”? (ip-1 253-254 ¶22-24)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí noòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Àìz 17:1-14

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) bh—Tú vídiò ea kọlà: Éé Ní Ea Náa Vaá È Nó Kpá Káí É? siimá tóm mm̀ ge tení ló kpáí tẹlẹ bàlà kẽ. (Nvèè Kpíí Ló: Ógá bìlà vídiòí tṍó eo gé zógè nakà nu dòòmà báí.)

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) bh—Dààmà togó nò Kpá Káí tọ gbẹá a nù tọ, vaá ò tení ló bel ea é náa kọ ó láá kpáá òòa kẽ gé kãá ẽ.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) lv 150-151 ¶10-11—Zogè bé eé láá naa vá à nen e gé nóòmà nu dã́tẽ́ ló nú e gé nóòmà.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 44

 • É kọọ̀ òó kil gé sĩ́ ge “Kùà Dẽe Ló”?: (8 mínìt) Lòbèl ea é neà aa bá neǹ kànen ea dẹẹ̀a boo March 15, 2015, Watchtower boo a 12-16 náásĩ́. Siè kpóóló kọ̀láá nen kọ bàá kilsĩ́ ge kùà dẽe ló, dì belí bé e neǹ kùdẽé ló mm̀ mòà nù dẽè Àìzáíà nè vòò kà nvín pá nyáá mm̀ nu dòòle ló Jíízọ̀s beè naaá.Àìz 21:8; Máát 25:1-13.

 • Gbò Nú E Bõ̀òna Tõ̀òí Ni Ḿm̀-mè: (7 mínìt) Bìlà vídiò Gbò Nú E Bõ̀òna Tõ̀òí Ni Ḿm̀-mè níí December.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 6 togó ¶1-7, 58-59 náásĩ́”

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 141 nè Tã̀àgãló