Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  December 2016

December 12-18

ÀÌZÁÍÀ 6-10

December 12-18
 • Sọ́l ea Gã́bug dú 116 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Gbò Kọ́ọ̀ Bùlà Bàrì Ea Ḿḿ-má Gi Kilma Ló Ẹẹ Mèzáíàa”: (10 mínìt)

  • Àìz 9:1, 2—Ba beè tú tṍó gbẹẹ́ sĩ́ kọọ̀ àé kọ́ kpẹ̀a gbẹá Gálilì (w11 8/15 10 ¶13; ip-1 124-126 ¶13-17)

  • Àìz 9:6—Àé íe kele kele dọ̀ tóm ge sì (w14 2/15 12 ¶18; w07 5/15 6)

  • Àìz 9:7—A bẹbẹ̀l é dómà kà kà fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló nè lébèèla (ip-1 132 ¶28-29)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Àìz 7:3, 4—Éé ní ea náa vá à Jìhóvà beè dùùlà pọ́lọ́ Méné ea bée kọ̀là Ahaz e? (w06 12/1 9 ¶4)

  • Àìz 8:1-4—Mósĩ́ deè níe nakà kọ́ọ̀ bùlà Bàrìí beè mm-má ẽ́? (it-1 1219; ip-1 111-112 ¶23-24)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí noòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Àìz 7:1-17

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) boo kóó g16.6

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) boo kóó g16.6

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) lv 34 ¶18 —Zogè bé eé láá naa vá à nen e gé nóòmà nu dã́tẽ́ ló nú e gé nóòmà.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 10

 • Kiĩ́ Ní Em Dìe! Lẹ̀ẹ̀làm!” (Àìz 6:8): (15 mínìt) Loa sọ́l. Bìlà vídiò ea kọlà: Ge Sì Gé Kọ́ Kpẹ̀a Kiẽ́e Bíi Palàge Bọọ.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 5 togó ¶10-17, ńkpó ea di boo 53 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 150 nè Tã̀àgãló

  Nu kẽ̀èa boo: Kpá sọ́lí enè tóm tẹlẹ kùbmà, tṍóá sõò, dénè nen é gbóó ọlí ãa sọ́lí.