Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  August 2017

August 7-​13

ÈZÍKIẸ̀L 28-31

August 7-​13
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 85 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Jìhóvà Beè Nè Kpẽ́ Ene Kà Dó E Bà Náa Ólò Fã̀e”: (10 mínìt)

  • Èzí 29:18​—Méné Nèbúkádnezzà ea géè bẹ̀l Bábilọ̀n náa beè ié tọ́ọ̀ kà kpẽ́ lọl ló a gè bé Táíà èlbá (it-2 1136 ¶4)

  • Èzí 29:19​—Méné Nèbúkádnezzà beè bé Íjẹ̀pt èlbá vaá ié gã́bug gyọ́ e bà kilma be e bè náa beè mèà naa vó tṍó e ba beè bé Táíà èlbáá (it-1 698 ¶5)

  • Èzí 29:20​—Jìhóvà beè nè kpẽ́ pá Bábilọ̀n boo béè kọọ̀ bà lábví láb boo béè ẹlẹ (g86 11/8 27 ¶4-5)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Èzí 28:​12-19​—Mósĩ́ deè ní e láb e gbò méné pá Táíà beè labví bélí íb láb e Sétàn beè labví é? (it-2 604 ¶4-5)

  • Èzí 30:​13, 14​—Mósĩ́ deè ní e nakà kọ́ọ̀ bùlà Bàrìí beè mm-máé? (w03 7/1 32 ¶1-3)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí ni nóòmà ni kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà dõona kà gbò lé lé nu ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní eo monì ẽ?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Èzí 29:1-12

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Kpoogá Dee Ló Gbò Bá Eo É Kọ́ọ́má Kpẹ̀a Ẽ́í: (15 mínìt) Loa sọ́l ea dẹẹ̀a boo “Gbò Ńkem̀ Nu Dòòmà Bá.” Bìlà buu buù kà vídiò ea zógè ńkem̀ nu dòòmà bá, vaá ò ló bel boo gbò kà ea di m. Siè kpóó ló pá vígà kọ bàá tú gbò ãa ãa nu ea gé nááá nvee mm̀ ba lòbèl vaá tú vídiò É Kọọ̀ Àé Léémá Ni Gè Dã́ Lé Kpẹ̀a? siimá tóm leevè tṍó e bà gé ne bróshọ̀ ea kọlà Lé Kpẹa.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 82

 • Gbò Bíi Ea Di Ló Bõ̀ònatõ̀òí: (5 mínìt) Beà léémá ni, ló sọ́l boo gbò nú e nóò lọl mm̀ Yearbook. (yb17 35-36 nè ńkpó ea di boo 35 náásĩ́)

 • Toní Gbò Kpãa E Bàrì Íe​—Kìlmà Kpá Ló Kẽ”: (10 mínìt) Loa sọ́l. Bìlà vídiò ea kọlà: Kìn Gbò Nu Ea É Ọọvẹ Ló O Bọ́ọ̀ló Dẹ̀lẹ̀ Nyíe Boo​—Gááva.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 168-169 náásĩ́, 16 togó ¶1-5, ńkpó ea di boo 175-177 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 20 nè Tã̀àgãló