Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  August 2017

August 21-​27

ÈZÍKIẸ̀L 35-38

August 21-​27
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 132 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Bàé Valẹ̀ Bá Kyọ̀gàlà Sĩ́ Gọ̀g Ea Dú Boo Kunukẽ̀ Mégọ̀g”: (10 mínìt)

  • Èzí 38:2​—Bée ea kọlà Gọ̀g ea dú boo kunukẽ̀ Mégọ̀g gé lóá bel nyòòmà gbaa ló gbò dó (w15 5/15 29-30)

  • Èzí 38:​14-16​—Gọ̀g ea dú boo kunukẽ̀ Mégọ̀g é náa uú boo gbò e bà gé fã Jìhóvà (w12 9/15 5-6 ¶8-9)

  • Èzí 38:​21-23​—Jìhóvà Bàrì é bọọvẹ̀ a lóó vaá tú a bá sẹlẹ́ káí tení dú ló gè kyọ̀gàlà sĩ́ Gọ̀g ea dú boo kunukẽ̀ Mégọ̀g (w14 11/15 27 ¶16)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Èzí 36:​20, 21​—Éé ní ea dú túá kà bug ea náa vaá beele é íè ge labví lé lábvẹ́? (w02 6/15 20 ¶12)

  • Èzí 36:​33-36​—Mósĩ́ deè ní e na gbò moǹ belí beè mm-má mm̀ beélè deeí é? (w88 9/15 24 ¶11)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí ni nóòmà ni kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà dõona kà gbò lé lé nu ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní eo monì ẽ?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Èzí 35:​1-15

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Ps 37:29​—Noòmà Ẹẹ Kà Kà Belá.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Jén 1:28; Àìz 55:11​—Noòmà Ẹẹ Kà Kà Belá.

 • Lòbèl: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) w16.07 31-32​—Togó Bel: Éé Ní E Gè Tú Bàà Kà Kpóó Té Gbá Dẽè Ene Tõó Dọ̀ Ẹ?

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 54

 • Toní Gbò Kpãa E Bàrì Íe ​—Zìgà”: (15 mínìt) Loa sọ́l. Bìlà vídiò ea kọlà: Olòó Naa Nú Ea É Agẹlẹ Ló O Bọ́ọ̀ló Dẹ̀lẹ̀ Nyíé Boo​—Zìgà.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 16 togó ¶18-24, ńkpó ea di boo 178 náásĩ́, tení boo ńkpó ea di boo 181 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 119 nè Tã̀àgãló