Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  August 2017

August 14-​20

ÈZÍKIẸ̀L 32-34

August 14-​20
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 144 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Tàvàlà Tóm Neǹ Kùdẽe Ló”: (10 mínìt)

  • Èzí 33:7​—Jìhóvà beè íbá ló Èzíkiẹ̀l naamá neǹ kùdẽe ló (it-2 1172 ¶2)

  • Èzí 33:​8, 9​—Neǹ kùdẽe lóá náa beè zìgà kọọ̀ miì nen á dièé ból tení dú ló gè nè ã̀àne (w88 1/1 28 ¶13)

  • Èzí 33:​11, 14-16​—Jìhóvà é kpenà gbò e bà pãane tṍ ló ã̀àneá (w12 3/15 15 ¶3)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Èzí 33:​32, 33​—Éé ní ea náa vaá èé kilsĩ́ gè kọ́ kpẹ̀a náa kal ló béè kọ bà gé bíìgèi ló é? (w91 3/15 17 ¶16-17)

  • Èzí 34:23​—Mósĩ́ deè ní e nakà gã́belí beè mm-máé? (w07 4/1 26 ¶3)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí ni nóòmà ni kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà dõona kà gbò lé lé nu ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní eo monì ẽ?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Èzí 32:​1-16

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Boo kóó g17.4​—Tení ló bel ea é náa kọ ó láá kpáá òòa kẽ gé kãá ẽ.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Boo kóó g17.4​—Kolí není domá bẹẹ gbò nònù.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) fg 2 nu ge nò ¶9-10​—Zogè bé eé láá naa vá à nen e gé nóòmà nu dã́tẽ́ ló nú e gé nóòmà.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 67

 • Toní Gbò Kpãa E Bàrì Íe​—Agẹló”: (15 mínìt) Loa sọ́l. Bìlà vídiò ea kọlà: Kìn Gbò Nu Ea É Ọọvẹ Ló O Bọ́ọ̀ló Dẹ̀lẹ̀ Nyíe Boo​—Ge Siiá Pọ̀ ló Nen.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 16 togó ¶6-17

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 117 nè Tã̀àgãló