Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Sà Dém Bel Gokana

August 22-28

PSALM 106-109

August 22-28
 • Sọ́l ea Gã́bug dú 2 nè Tã̀àgã̀ló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Õai Jìhóvà Zaa”: (10 mínìt)

  • Ps 106:1-3—À bọ́ló ge õá Jìhóvà zaa (w15 1/15 8 ¶1; w02 6/1 18 ¶19)

  • Ps 106:7-14, 19-25, 35-39—Pá nvín Ízràẹ̀l náa beè ié dùm ge zààva ló nu, vó beè náa kọ bàá gá bọ́ló dẹ̀lẹ̀ nyíé boo (w15 1/15 8-9 ¶2-3; w01 6/15 13 ¶1-3)

  • Ps 106:4, 5, 48—À íe gbele tõ̀ò nú ea náa à bọ́ló kọ é õá Jìhóvà zaa (w11 10/15 5 ¶7; w03 12/1 15-16 ¶3-6)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Ps 109:8—É kọọ̀ Bàrì beè kọ́ gbẹẹ́ kẽ kọọ̀ Júdàs ní ea é óo Jíízọ̀s mm̀ ge mm-mè kọ́ọ̀ bùlà Bàrì e? (w00 12/15 24 ¶20; it-1 857-858)

  • Ps 109:31—Mó sĩ́deè ní e Jìhóvà “élá boo bálè gbò tãa ẽ́”? (w06 9/1 14 ¶8)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí nóòmà m kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà gbò gá ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní e nda é láá kọọmá kpẹ̀a ẹ́?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Ps 106:1-22

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) ll 6—Tení ló bel ea é náa kọ ó láá kpáá òòa kẽ gé kãá ẽ.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) ll 7—Tení ló bel eo é lói sọ́l boo dõona tóm tẹlẹẹ̀ la.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) bh 178-179 ¶14-16—Nvèè bá nè nen eo gé nóòmàe nuí kọ á mòn bé ea é láá tú gbò nú ea gé nóí siimá tóm naa.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 94

 • Jehovah Will Care for Our Needs (Jìhóvà É Ẹb Nú Ea kil ló Bẹẹ Bíi) (Ps 107:9): (15 mínìt) Loa sọ́l. Dààmà togó tení dú ló ge bìlà vídiò ea kọlà Jehovah Will Care for Our Needs. (Jìhóvà É Ẹb Nú Ea kil ló Bẹẹ Bíi.) (Sí boo tv.jw.org, vá ò ẹb kè kẽè VIDEO ON DEMAND > FAMILY.) Tṍóá, gbóó bĩiná pá vígà kọ bàá kọ́ nu e bà nó lọl m.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) ia 22 togó ¶14-24, nu gè tení boo ea di boo 194 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l ea Gã́bug dú 149 nè Tã̀àgãló