Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  April 2017

April 24-30

JÈRÈMÁÍÀ 29-31

April 24-30
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 151 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Jìhóvà Beè Gbẹẹ́ Sĩ́ Kọ́ Nu Ea Kil Ló Ẹẹ Ãa Zílá”: (10 mínìt)

  • Jèr 31:31—Ba beè tú gã́bug gbáá gbẹẹ́ sĩ́ vaá kọ́ nú ea kil ló ãa zílí (it-1 524 ¶3-4)

  • Jèr 31:32, 33—Ẹẹ ãa zílá dú kele ló zíl ea dẹẹ̀a boo Logá (jr 173-174 ¶11-12)

  • Jèr 31:34—Ẹẹ ãa zílí náa kọọ̀ ge ia ló bẹẹ náàkyọ̀ nèí mm̀ bá ea gbõoma á valí (jr 177 ¶18)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Jèr 29:47—Éé ní ea beè naa vá à Bàrì à nè log pá Júù e ba beè di kèbá síí sii kọ bàá “gbĩ́ fẹ́ẹ́-fẹẹ̀ ló” ea aa bá pá Bábilọ̀n e, vaá mósĩ́ deè ní e beele é láá tú nakà nòòkúuá siimá tóm mé? (w96 5/1 11 ¶5)

  • Jèr 29:10—Mósĩ́ deè ní e nakà gã́belí zógè kọọ̀ gbò kọ́ọ̀ bùlà Bàrì ea di mm̀ Kpá Káí dú kà kà ẹ? (g 6/12 14 ¶1-2)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí ni nóòmà ni kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà dõona kà gbò lé lé nu ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní eo monì ẽ?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Jèr 31:31-40

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Máát 6:10—Noòmà Ẹẹ Kà kà Belá.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Àìz. 9:6, 7; Kùùà 16:14-16—Noòmà Ẹẹ Kà kà Belá.

 • Lòbèl: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) w14 12/15 21—Togó Bel: Éé Ní E Jèrèmáíà Géè Kọ̀ẹ Tṍó Ea Ló Bel Kọọ̀ Rachel Gé Tó Boo Pá A Nvíné?

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 154

 • Gbò Nu Ge Kẽ̀èa Boo Ea Kuu Bõ̀òna Ló: (15 mínìt) Lòbèl. Tení boo gbò gá ea di mm̀ “Gbò Nu Ge Kẽ̀èa Boo Ea Kuu Bõ̀òna Ló” nè Vèènù Ea Kil Ló Ge Kolí Gi Gbò Nen Siimá Pọ̀bkà Bõ̀ònaló ea di mm̀ April 2016 Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a. Bìlà vídiò ea kọlà Gbò Nu Ge Kẽ̀èa Boo Ea Kuu Bõ̀òna Ló. Siè kpóó ló tẹ̀ nè kà kọ bàá emí ba fóón nómbà nvéè báà kpá gè kaaá lóí níí ba gbò nvín. Níí é nveè bá nè gbò e bà ólò bugi nen gè láá iná ló ba tẹ̀ nè ba kà é be à gá náa ba nvín à dagí pè. Naa kọọ̀ pá vígà á ié tàn ge sí bõ̀ònaló ea ólò sẹ̀ẹ̀a buù kà bàlà sĩ́í níí 2017.

 • Nò Kpá Káí Bõ̀ònatõ̀ò: (30 mínìt) kr 11 togó ¶22-28, tení boo ńkpó ea di boo 117 náásĩ́

 • Tení Boo Nú E Beè Nò Nè Ge Tení Ló Nú Eé Nó Sè A La Tẹlẹẹ̀ La (3 mínìt)

 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 120 nè Tã̀àgãló