Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Pẹẹ nyoone a gbò togó bel

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Dùm nè Kpá Bõ̀ònaló Sìtóm Kọ̀ Kpẹ̀a  |  April 2017

April 17-23

JÈRÈMÁÍÀ 25-28

April 17-23
 • Sọ́l Ea Gã́bug Dú 137 nè Tã̀àgãló

 • Gbò Bel Ge Dààmà Togó (3 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó)

GYỌ́-GYỌ́ LÓ NU EA DI MM̀ MOǸ BEL BÀRÌ

 • Ié Agẹ Ló Belí Jèrèmáíà”: (10 mínìt)

  • Jèr 26:2-6—Jìhóvà beè kọ́ nè Jèrèmáíà kọ á gé vee lẹ̀ẹ̀la tóm ã̀àne (w09 12/1 24 ¶6)

  • Jèr 26:8, 912, 13—Jèrèmáíà náa beè sọ̀tọ́ deè kọọ̀ pá a gbò ọ́b á siimàè ẽ pọ̀ (jr 21 ¶13)

  • Jèr 26:1624—Jìhóvà beè kpènà a neǹ kọ́ọ̀ bùlà Bàrì ea íe agẹ lóí (w09 12/1 25 ¶1)

 • Kpó tẽ́ Gbò Lé lé Nu Ea Di Mm̀ Kpá Káí: (8 mínìt)

  • Jèr 27:2, 3—Éé ní ea náa vá à gbò lẹ̀ẹ̀la tóm e bà aa kele-kele dó beè láá di Jèrúsalẹ̀m me, vaá éé ní ea beè naa kọọ̀ Jèrèmáíà á naa gbónó té nè va kọ bàá bẹ̀ẹ̀làẹ? (jr 27 ¶21)

  • Jèr 28:11—Mósĩ́ deè ní e Jèrèmáíà beè tú a bug siimá tóm tṍó e Hànànáíà beè naa uúé booé, vaá éé ní e beele é láá nó lọl ló níí ẽ́? (jr 187-188 ¶11-12)

  • Éé ní e bugì Kpá Káí sèí ni nóòmà ni kilma ló Jìhóvà ẹ?

  • Mókà dõona kà gbò lé lé nu ea di mm̀ bugì Kpá Káí sèí ní eo monì ẽ?

 • Bugì Kpá Káí: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) Jèr 27:12-22

TÚ O LÓÓ GBÁ LÓ SÌTÓM KỌ̀ KPẸ̀A

 • Túá Deè Ge Iná Ló Nen: (2 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) T-36—Tení ló bel ea é náa kọ ó láá kpáá òòa kẽ gé kãá ẽ.

 • Ge Kpáá Gé Kãa Nen: (4 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) T-36—Tení ló bel eo é lói sọ́l boo dõona tóm tẹlẹẹ̀ la.

 • Ge Sẹlẹ Nò Kpá Káí: (6 mínìt àbèè à kil kẽ èl vó) lv 7 ¶4-5—Zogè bé eé láá naa vá à nen e gé nóòmà nu dã́tẽ́ ló nú e gé nóòmà.

GE TÕÓ DÙM DÌ BELÍ GBÒ E BÀ GÉ NYOONE NVÉÈ KRÁÌST