Pẹẹ nyoone togó bel ea di m

Pẹẹ nyoone a secondary menu

Gbò Nen ditõ̀ò Jìhóvà

Gokana

Ẹẹ Boǹ Méné Ã́—A tõo 100 Gbáá nè A Gè Bugí E

GBÒ NU GÈ SÀ GBÀÀ GE NAAMÁ DÀÀNLÓÒD