Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Ngkana Iai Aika A Tangira, e Raoiroi Bwa A na Kaai ni Maeka n Aki Mare?

Ngkana Iai Aika A Tangira, e Raoiroi Bwa A na Kaai ni Maeka n Aki Mare?

Ana kaeka te Baibara

E katerea te Baibara bwa “e na motiki taekaia taani wene ni bure” te Atua. (Ebera 13:4) Te taetae ni Kuriiti ibukini “wene ni bure” boni por·neiʹa, ae nanonaki naba iai te wene n taanga imwain te mare. Ngaia are e bure i matan te Atua bwa a na kaai ni maeka te mwaane ao te aine aika tuai ni mare, e ngae ngke a iangoia bwa a na boni mare imwina riki.

Ma tera aroia naakai ngkana a a bon rangi n tangira? E tua te Atua bwa a riai ni mare imwain ieinia. Bon te Atua ae karikira ma te konaa n tangira. Aroaron te Atua ae kakawaki bon te tangira. (1 Ioane 4:8) Ngaia are iai bukina ae riai irouna ngkai e tua bwa e na tii kaineti te wene n taanga nakoia taanga ake a a tia ni mare.