Nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Tera Ana Taeka te Baibara Ibukini Baika Bwaitingako? E Bure te Cybersex?

Tera Ana Taeka te Baibara Ibukini Baika Bwaitingako? E Bure te Cybersex?

Ana kaeka te Baibara

E aki taekinaki raoi n te Baibara taekani baika bwaitingako, te cybersex, ke aeka ni mwakuri riki akanne. Ma e katereaki raoi n te Baibara ana namakin te Atua ni kaineti ma mwakuri aika kauekea te kani wene n taanga i tinanikun te mare, ke iango aika aki riai ni kaineti ma te wene n taanga. Iangoi kibun te Baibara aikai:

  • “Mangaia ae kam na kamate bwain rabwatami aika bwain aon te aba, ae kaineti ma te wene ni bure, te kamwara, bwaruan te wewene ni bure.” (I-Korote 3:5) Matakuakinani baika bwaitingako e aki kamatei tangirani baika bubuaka, ma e karikirakei. E kamwaraea te aomata ke e kabarekaa i matan te Atua.

  • “Ane e teimatoa n tarataraa te aine n iango i nanona bwa e kani wene n taanga ma ngaia, ao e a tia ni wene ni kimoa ma ngaia i nanona.” (Mataio 5:​28) Taamnein te bwaitingako a kauekei iango aika bubuaka aika kairiri nakoni mwakuri aika bubuaka.

  • “E na aki taekinaki i buakomi te wene ni bure ma te kamwara n aekana nako.” (I-Ebeto 5:3) Ti aki riai ni kakukureira ni karakinan te wene ni bure, ao ti aki riai naba ni matakuakinna ke ni warekia.

  • “A ataaki raoi ana mwakuri te rabwata bwa te wene ni bure, te kamwara, . . . ao aroaro riki n aron aikai. I a manga anga riki te kauring nakoimi ngkai, bwa a na aki rin n ana Tautaeka n Uea te Atua te koraki ake a kakaraoi baikai.” (I-Karatia 5:​19-​21) A buakaka i matan te Atua aomata aika mamatakuakini baika bwaitingako, ke aika a kakaraoi aeka ni wene ni bure nako n aron te cybersex, te phone sex, ke te sexting. Ngkana ti karikia bwa anuara aeka ni mwakuri aikai, ti na boni kabuaa akoara iroun te Atua.