Nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Tera ae I Kona n Tataro Ibukina?

Tera ae I Kona n Tataro Ibukina?

Ana kaeka te Baibara

Ko kona n tataro ibukini bwaai nako aika boraoi ma ana kaetieti te Atua aika n te Baibara. “Bwa ngkana ti bubutiia te bwai teuana ae boraoi ma [nanon te Atua] ao e bon ongo iroura.” (1 Ioane 5:14) Ko kona ni mwanewei tabeaiangam? Eng. E taku te Baibara: “Bunrii nanomi i [matan te Atua].”—Taian Areru 62:8.

Baika ti kona n tataro ibukia

  • Onimakinan te Atua.—Ruka 17:5.

  • Te taamnei ae raoiroi, ke mwaakan te Atua ae mwamwakuri, ibukini buokam ni karaoa ae eti.—Ruka 11:13.

  • Te korakora ni kaaitarai kangaanga ao n rarawa nakon te kaririaki.—I-Biribi 4:13.

  • Te raunnano ao te kabebeteaki.—I-Biribi 4:6, 7.

  • Te wanawana ni karaoi motinnano aika raraoi.—Iakobo 1:5.

  • Buokara ni baika ti kainnanoi ni katoabong.—Mataio 6:11.

  • Kabwaraan ara bure.—Mataio 6:12.