Nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Bon Ana Iango te Atua Aika Koreaki n te Baibara?

Bon Ana Iango te Atua Aika Koreaki n te Baibara?

Ana kaeka te Baibara

A mwaiti taani korea te Baibara ake a taekinna bwa e kaira aia koroboki te Atua. Nori katoto aikai:

  • Te Uea ae Tawita: “E taetae rinanou taamnein Iehova, e mena ana taeka i aon neweu.”—2 Tamuera 23:1, 2.

  • Te burabeti ae Itaia: “E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.”—Itaia 22:15.

  • Te abotoro Ioane: “Te kaotioti mairoun Iesu Kristo, ae e anganna te Atua.”—Te Kaotioti 1:1.