Nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

E Aera Ngkai Ti Tataro Rinanon Aran Iesu?

E Aera Ngkai Ti Tataro Rinanon Aran Iesu?

Ana kaeka te Baibara

Ti riai n tataro nakon te Atua rinanon aran Iesu bwa bon tii aei te kawai ae kariaia te Atua bwa E na kawaraki iai. E taku Iesu: “Boni ngai te kawai ao te koaua ao te maiu. Akea ae e na nakon te Tama ma tii ane e rirou.” (Ioane 14:6) E tuangia naba Iesu ana abotoro ake a kakaonimaki ni kangai: “I tuangingkami raoi te koaua, bwa ngkana kam butiia te Tama te bwai teuana n arau, ao ane e na anganingkami.”—Ioane 16:23.

Bukina riki ae ti riai iai n tataro rinanon aran Iesu

  • Ti karinea iai Iesu ao Tamana, ae Iehova ae te Atua.—I-Biribi 2:9-11.

  • Ti kakaitau iai ni maten Iesu, are ana bwaintituaraoi te Atua ibukini kamaiuara.—Mataio 20:28; Mwakuri 4:12.

  • Ti karinea iai mwiokoan Iesu ae okoro ae te tia raoi i marenan te Atua ma aomata.—Ebera 7:25.

  • Ti karinea iai mwiokoan Iesu ae te Ibonga ae Rietata, are ngaia ae kona ni buokira ni karekea taraakira ae raoiroi i matan te Atua.—Ebera 4:14-16.