Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

E Karikii Rawawata ni Kabane te Riaboro?

E Karikii Rawawata ni Kabane te Riaboro?

Ana kaeka te Baibara

E kaotaki n Ana Taeka te Atua ae te Baibara, bwa bon iai Tatan te Riaboro ae ai aron te tia iowawa ae korakora ae kakannato, are e taraia raoi bwa e na kakororaoaki nanona rinanoni “kanikina ni kewe” ao “mwakuri aika buakaka.” Ni koauana e taekinaki n te Baibara bwa e “oninikia Tatan bwa te anera ae kaotiota te oota.” (2 I-Tetaronike 2:9, 10; 2 I-Korinto 11:14) E kona n ataaki bwa iai te Riaboro man urubwai ake e karaoi.

Ma bon tiaki te Riaboro ae e na bukinaki n rawawata ni kabane. Bukin tera? E karikiia aomata te Atua ma te konabwai n rinea ae a na karaoa ae raoiroi ke ae buakaka. (Iotua 24:15) Ngkana ti rinea karaoan ae aki raoiroi, ti na bon taia uaana.—I-Karatia 6:7, 8.