Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Tera Nanon te Atua Ibukiu?

Tera Nanon te Atua Ibukiu?

Ana kaeka te Baibara

Bon nanon te Atua bwa ti na ataia n aron ae bon te Aomata ngaia, ti na kaania, ao n tangiria ma n toro irouna ma nanora ni kabane. (Mataio 22:37, 38; Iakobo 4:8) Ko kona n ataa arom ni karaoa nanon te Atua mani maiun Iesu ao ana angareirei. (Ioane 7:16, 17) E aki tii tataekina nanon te Atua Iesu ma e maiuakinna naba. E bon taku Iesu bwa ana kantaninga ni maiuna “tiaki ibukini karaoan oin [nanona], ma ibukini karaoan nanon teuare” kanakomaia.—Ioane 6:38.

I kainnanoa te kanikina ae okoro, te miitara, ke te wewete bwa I aonga n ataa nanon te Atua ibukiu?

I aki, ibukina bwa iai n te Baibara ana rongorongo te Atua nakoia aomata. Iai i nanona te bae ko kainnanoia bwa ko aonga n “tauraoi raoi nakoni mwakuri aika raraoi ni kabane.” (2 Timoteo 3:16, 17) E tangiria te Atua bwa kam na kabongana te Baibara “ma wanawanami” n reiakina nanona ibukimi.—I-Rom 12:1, 2; I-Ebeto 5:17.

I boni kona ni karaoa nanon te Atua?

Eng, ko konaa bwa e kangai te Baibara: “A aki rangi ni kangaanga ana tua te Atua ibukira.” (1 Ioane 5:3, Easy-to-Read Version) E aki nanonaki iai bwa e a boni bebete naba n taai nako te ongeaba n ana tua te Atua. Ma te kakabwaia are ko na karekea mai iai, e na riaon riki te kakorakora ae ko riai n anga. E taku Iesu: “A a kukurei akana ongo ana taeka te Atua ao n ongeaba iai!”—Ruka 11:28, Good News Translation.