Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

E na Buokai te Atua Ngkana I Tataro?

E na Buokai te Atua Ngkana I Tataro?

Ana kaeka te Baibara

Eng, e buokiia te Atua akana tataro ni bubutii ma nanoia ni koaua ni kaineti ma baika a boraoi ma nanona. E ngae ngkana ko tuai n tatataro mai mwaina, ma a kona ni kaungako katoto n te Baibara ni kaineti ma naake a tataro ni kangai, “Te Atua buokai.” N te katoto:

  • Buokai ngkoe ae Iehova ae Atuau, kamaiuai n aron Am nanoanga.”—Taian Areru 109:26, A Literal Translation of the Bible.

  • I kainnano ao I maiu ni kainnano, buokai ngkoe ae te Atua.”—Taian Areru 69:6, Douay Version.

Eng, e rangi n onimakina te Atua te tia korei taeka aikai. Ma e ongoraei te Atua aia tataro naake a kawaria ma te iango ae eti, n aroia akana “uruaki nanoia” ke a “rawawata nanoia.”—Taian Areru 34:18.

Ko aki riai n raraoma ngkai e rangi n raroanako te Atua, n te aro ae e a aki tabe ma am kangaanga. E taku te Baibara: “E ngae ngke e rietata Iehova, ma e noriia akana nanorinano, ao e tii kinaia akana kainikatonga mai kiraroa.” (Taian Areru 138:6) E bon tuangia naba taan rimwina Iesu ni kangai: “A bane ni warekaki naba irannatumi.” (Mataio 10:30) E atai arom nako te Atua ao ake ko aki naba atai. Ai batira riki ngkanne kan ongorana n am tataro ngkana ko a bubutiia ibukin tabeaiangam!—1 Betero 5:7.