Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Bon te Atua ae Moan te Mwaaka Iesu?

Bon te Atua ae Moan te Mwaaka Iesu?

Ana kaeka te Baibara

A bukina Iesu taani kaitaraa n taku bwa e katitebooa ma te Atua. (Ioane 5:18; 10:30-33) Ma e bon aki taekinna Iesu bwa titeboo ngaia ma te Atua ae Moan te Mwaaka. E taku: “E kakannato riki te Tama nakoiu.”—Ioane 14:28.

A aki iangoa Iesu taani moan rimwina bwa titeboo ma te Atua ae Moan te Mwaaka. N te katoto, e koreia te abotoro Bauro bwa imwini mangautin Iesu, ao te Atua e ‘karietataa Iesu nakon te nakoa ae rietata riki.’ E oti bwa Bauro e kakoauaa raoi ae Iesu bon tiaki te Atua ae Moan te Mwaaka. Ngkana ngaia bwa Moan te Mwaaka Iesu, e na kangaa ngkanne te Atua ni karietataa Iesu nakon te nakoa ae rietata riki?—I-Biribi 2:9.