Ana kaeka te Baibara

A bukina Iesu taani kaitaraa n taku bwa e katitebooa ma te Atua. (Ioane 5:18; 10:30-33) Ma e bon aki taekinna Iesu bwa titeboo ngaia ma te Atua ae Moan te Mwaaka. E taku: “E kakannato riki te Tama nakoiu.”—Ioane 14:28.

A aki iangoa Iesu taani moan rimwina bwa titeboo ma te Atua ae Moan te Mwaaka. N te katoto, e koreia te abotoro Bauro bwa imwini mangautin Iesu, ao te Atua e ‘karietataa Iesu nakon te nakoa ae rietata riki.’ E oti bwa Bauro e kakoauaa raoi ae Iesu bon tiaki te Atua ae Moan te Mwaaka. Ngkana ngaia bwa Moan te Mwaaka Iesu, e na kangaa ngkanne te Atua ni karietataa Iesu nakon te nakoa ae rietata riki?—I-Biribi 2:9.