Nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

E Kona ni Buokai te Baibara Bwa E na Kakukurei Au Utu?

E Kona ni Buokai te Baibara Bwa E na Kakukurei Au Utu?

Ana kaeka te Baibara

Eng. Aikai taeka n reirei aika manena man te Baibara ake a a tia ni buokaki iai mirion ma mirion bwa e na kakukurei aia utu:

  1. E na kinaaki am mare n te tua. Aan te kakukurei n te utu bon te mare ae kinaaki i aan te tua ae toki korakorana ngkana e mate te buu temanna.​—Mataio 19:4-6.

  2. Kaotiota te tangira ao te karinerine. E nanonaki n aei karaoan te bwai teuana nakoni buum n aron ae ko tangiria bwa e na karaoaki naba nakoim.​—Mataio 7:12; I-Ebeto 5:25, 33.

  3. Rarawa nakon taeka aika kammaraki. Taetae ma te akoi, e ngae naba ngkana e taekina ke e karaoa te bae kammaraki buum. (I-Ebeto 4:31, 32) N aron ae taku te Baibara n Taeka N Rabakau 15:1: “E rairaanako te un ae korakora te kaeka ae nimamannei, ma e kauekea te un te taeka ae kamarakinano.”

  4. Bwaina te kakaonimaki i marenami. Ko riai ni kaotiota am tangira ao tangiran te kani wene n taanga tii nakoni buum. (Mataio 5:28) E kangai te Baibara: “Ke e karineaki te tekateka ni mare irouia aomata ni kabane, ao e na aki kamwaraeaki te reitaki n te mare.”​—Ebera 13:4.

  5. Kataneiaia natim ma te tatangira. Rarawa nakon te kamona ao te tuamatoa.​—Taeka N Rabakau 29:15; I-Korote 3:21.