Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Karawa

Karawa

E Maeka te Atua n te Tabo ae Okoro?

Tera ae e taku te Baibara ibukin te tabo are e maeka iai te Atua? E mena naba iai Iesu?

Te Riaboro ao Taimonio

Bon Iai te Riaboro?

E koaua ae te Riaboro bon tii kaikonakan te buakaka ae mena i nanoia aomata, ke bon iai ngaia?

E Karikaki te Riaboro Iroun te Atua?

E riki mai ia Tatan? Reiakinna bwa e aera ngke e taku Iesu bwa “e aki teimatoa n te koaua” te Riaboro.

E Maeka ia te Riaboro?

E taku te Baibara bwa e karenakoaki te Riaboro mai karawa. E nga ngkai Tatan?

E Kona te Riaboro n Taua Taekaia Aomata?

E kangaa te Riaboro ni kariria aomata, ao ko na kangaa n rarawa nakon ana bwai ni kamwane?

E Karikii Rawawata ni Kabane te Riaboro?

E kaotaki n te Baibara nibwani karawawataaia aomata.

Bon Iai Taimonio?

Antai taimonio? A roko mai ia?