Nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Boongi n Toa ao Bukamaru

Tera Ana Taeka te Baibara ni Kaineti ma Moan Rikin te Halloween?

E koaua ae te Halloween bon te waaki ni kakukurei ae aki karuanikai, ke bon te bwai teuana?

Tera Ana Taeka te Baibara Ibukin te Kiritimati?

Ko na bae ni mimi ni katein te Kiritimati rimoa aika rangi n ataaki aika onoua.

E Bungiaki n Ningai Iesu?

Noria bwa bukin tera ngkai e bukamaruaki te Kiritimati n Ritembwa 25.

Tera Ana Taeka te Baibara Ibukin te Itita?

Reiakina moan rikini boongi n toa aika 5 ake a kakaraoaki ibukin te Itita.