Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Rawawata

E Aera Ngkai E a Rangi ni Bati te Rawawata?

E na Bukinaki te Atua n Rawawatara?

Te rawawata e kona n rotiia aomata nako, n ikotaki naba ma naake akoaki iroun te Atua. Bukin tera?

E Karikii Rawawata ni Kabane te Riaboro?

E kaotaki n te Baibara nibwani karawawataaia aomata.

Te Tuuaa Mairoun te Atua Kabuanibwai Aika Karina?

Iangoi baika tenua aika kaota ana mwakuri te Atua aika koreaki n te Baibara.

E Aera Ngke E Riki te Holocaust?

A bati aika titiraki bwa e aera ngkai e kariaia te rawawata ae bati te Atua ae tatangira. Iai kaekaan titiraki aikai n te Baibara!

Te Rau n te Aonnaba—E Aera Ngkai E a Rangi ni Kangaanga Rekena?

A a tia aomata ni kabwaka n aia kakorakora ni karekea te rau n te aonnaba. Iangoi bukina tabeua.

Te Kekeiaki ma te Rawawata

E Kona ni Buokai te Baibara Ngkana I Rawawata?

Iai baika tenua aika e tituaraoi n anga te Atua ibukini buokan rawawatara.

Te Aoraki ae Wenemaan​—E Kona n Ibuobuoki te Baibara?

Eng! Nori aanga aika tenua aika a na buokiko ni kekeiaki ma te aoraki ae wenemaan.

Tokin te Rawawata

Te Rau n te Aonnaba—E na Kangaa n Reke?

Reiakina aron te Atua ni beritana reken te rau n te aonnaba rinanon Ana Tautaeka n Uea.

Tera ae E na Kakororaoia Ana Tautaeka n Uea te Atua?

Reiakina te bae ko na kariaa ngkana e a kairiri ana tautaeka te Atua n te aonnaba ni kabutaa.