Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

E Kariaia te Buuraure te Baibara?

E Kariaia te Buuraure te Baibara?

Ana kaeka te Baibara

E kariaia te buuraure te Baibara. Ma e kaota Iesu te bwai ae e na tii kariaiakaki iai te buuraure ni kangai: “Bwa teuare buuraure ma buuna ao e a manga mare ma temanna, e wene ni kimoa. Ma e kona ni buuraure teuanne ngkana e a tia ni wene ni bure neienne.”—Mataio 19:9.

E ribaa te buuraure te Atua ae karaoaki n te aro ae iowawa ao ae boto i aon te kewe. E na motiki taekaia te Atua akana kitania buuia n te aro ae aki riai, ai moarara riki ngkana a karaoia ibukini karekeani buuia riki temanna.—Maraki 2:13-16; Mareko 10:9.