Nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Aran te Atua Iesu?

Aran te Atua Iesu?

Ana kaeka te Baibara

E taku Iesu: “Natin te Atua ngai” ke “Natin te Atua.” (Ioane 10:36; 11:4) E tuai man taekinna Iesu bwa te Atua ae Moan te Mwaaka ngaia.

Irarikina e tatataro Iesu nakon te Atua. (Mataio 26:39) Ao e taku Iesu ngke e reireinia taan rimwina aron te tataro: “Tamara are i karawa, e bia katabuaki aram.”—Mataio 6:9.

E kaota aran te Atua Iesu ngke e taekina kibun te Baibara rimoa ao e taku: “Ongora ngkami aika tibun Iteraera, Iehova ae Atuara bon Iehova ae tii temanna.”—Mareko 12:29; Te Tua-Kaua 6:4.