Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

TAAMNEI IBUKIN REIREIARA

Taamnei Man te Baibara​—Reirei Aika Kakawaki

Taamnei aika kimototo ibukin reireiara aikai a kaekai titiraki aika kakawaki aika boto i aon te Baibara, ao a irekereke ma reirei ake n te boroutia ae Te Rongorongo ae Raoiroi Mairoun te Atua!

Te Rongorongo Ae Raoiroi Mairoun te Atua!

Tera te rongorongo ae raoiroi mairoun te Atua? Bukin tera bwa ti kona ni kakoauaa? A kaekaaki n te boroutia aei titiraki aika taabangaki man te Baibara.

Iai Aran te Atua?

A bati nakoan te Atua n aron, Moan te Mwaaka, te tia Karikiriki, ao te Uea. Ma e kabonganaaki aran te Atua 7,000 tabun te tai n te Baibara.

Ti na Kangaa ni Koaua Raoi Bwa E Eti te Baibara?

Ngkana e koreaki te Baibara iroun te Atua, e riai n riki bwa te boki ae akea n ai arona.

Bukin Tera Ngke E Mate Iesu?

E kaotaki n te Baibara rianakoni kakawakini maten Iesu. Iai te kantaninga ni matena?

Tera Ana Tautaeka n Uea te Atua?

N ana mwakuri ni minita Iesu ao e bati riki ana tai n angareirei i aon taekan Ana Tautaeka n Uea te Atua. I nanon tienture aika bati, a a tia taan rimwina n tataroa rokon te Tautaeka n Uea anne.