Karekei man te Intanete bwaai n reirei ni kairiri aikai, ao kabonganai ma te boki ae Tera Ana Reirei ni Koaua te Baibara? Tuoi baika ko kakoauai, neneri ana reirei te Baibara, ao reiakina arom ni kamanoa am onimaki.