Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Moantaeka n te Mwakuri ni Minita

A karaoaki taamnei ibukini moanakin taiani maroro ibukin te Baibara.

Was Life Created? Kabwarabwaraana

Ataakin ae ti kangaa ni moan riki bon te mwaneka ae kakawaki ibukin ataakin ae tera bukini menara ikai.

E Kona ni Kakukurei Am Utu-Kabwarabwaraana

Iai kangaanga n te mare ao te utu. Iai kiingin te utu ae kakukurei n te Baibara.

Ko Kan Ongo te Rongorongo ae Raoiroi?

Iai n te Baibara ‘te rongorongo ae raoiroi ae taekan te bwai ae raoiroi riki’ n aron ae kaotaki n Itaia 52:7. E kona ni buokiko ni karekea te kakukurei n am utu, te iraorao ni koaua, ao te raunnano.

Iai te Kantaninga Ibukia Maate?

E berita te Baibara bwa ko kona ni manga noriia am utu aika tangiraki aika tia ni mate, bon i aon te aonnaba aei.