Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Taamnei Aika Kabwarabwarai Bokin te Baibara

Kabwarabwaraan Etira

E kakoroa bukin ana berita Iehova ni kainaomataia ana aomata man te taenikai i Baburon ao ni kaoka te taromauri ae koaua i Ierutarem.

Kabwarabwaraan Neemia

Bokin te Baibara ae Neemia e anga reirei aika kakawaki ibukia taan taromauri ni koaua ni kabane ni boong aikai.

Kabwarabwaraan Etita

Baike a riki n ana bong Etita a na kakorakoraa iroum onimakinan ana konabwai Iehova ni kona ni kamaiuia ana aomata man taiani kataaki ni boong aikai.

Kabwarabwaraan Iobi

A na bane ni kataaki naake a tangira Iehova. Ti kakoauaa raoi man rongorongon Iobi bwa ti kona ni kateimatoa etin arora ao ni boutokaa riain Iehova n tautaeka.